Χρήσιμες Συμβουλές για Κουφώματα PVC - Αλουμινίου


Κουφώματα συνθετικά PVC ή Αλουμινίου;

Η απάντηση είναι απλή. Τα δύο υλικά υπάρχουν για να συνυπάρχουν και όχι για να αντικαταστήσει το ένα το άλλο, προσφέροντας τις βέλτιστες λύσεις αναλόγως των κατασκευαστικών και αισθητικών απαιτήσεων.

Κουφώματα Αλουμινίου

Τα κουφώματα αλουμινίου προτείνονται για κατασκευές κυρίως συρόμενες αλλά και ανοιγόμενες με δυνατότητα επιλογής πολλών αποχρώσεων βάση της γνωστής παλέτας ral καθώς και τεχνοτροπίες όπως metal, sable.

To αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας που σημαίνει πως η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου μεταφέρεται πιο εύκολα στο εσωτερικό μας χώρο.

Για την αύξηση της θερμοαπόδοσης υπάρχουν τα κουφώματα θερμοδιακοπής όπου στο ενδιάμεσο του προφίλ τοποθετείται συνθετικό υλικό (πολυαμίδιο) για να ανακόψει τη μεταφορά της θερμοκρασίας και να μειώσει με τη σειρά του το συντελεστή θερμοδιαπερατότητας.

Τα κουφώματα αλουμινίου χρειάζονται παραπάνω ενέργεια για να παραχθούν με επακόλουθο να είναι πιο ακριβά από τα συνθετικά κουφώματα PVC

Η κατασκευή και το μοντάρισμα τους είναι πιο εύκολη σε σχέση με τα PVC και μπορούν να παραχθούν και σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις από τεχνίτες του χώρου.

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι πως τα κουφώματα αλουμινίου πέρα από τη σειρά προφίλ που κατασκευάζονται, απαρτίζονται από πολλά εξαρτήματα όπως, συνδετικές γωνίες, ράουλα, κλειδαριές κα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε πιστοποιημένους κατασκευαστές οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προτεινόμενα υλικά και όχι «προσμίξεις» προς χάριν της τιμής.

Συνθετικά κουφώματα PVC

Τα συνθετικά κουφώματα PVC προτείνονται για κατασκευές κυρίως ανοιγόμενες αλλά και σε μερικές περιπτώσεις συρόμενες με ειδικού τύπου σχεδιασμού προφίλ όπως η volkswagen. Η δυνατότητα επιλογής χρωμάτων διατίθεται σε βασικές αποχρώσεις καθώς και σε απομιμήσεις ξύλου.

Tα PVC έχουν πολυθαλαμικό σχεδιασμό. Το υλικό τους είναι κακός αγωγός της θερμότητας καθώς και του ήχου που σημαίνει πως η εξωτερική θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου και οι θόρυβοι δεν μεταφέρονται στο εσωτερικό του χώρου μας.

Τα κουφώματα PVC χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να παραχθούν και για το λόγω αυτό είναι πιο οικονομικά από τα κουφώματα αλουμινίου. Ανακυκλώνεται 100% και εκ φύσεως (λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε αλάτι) αναφλέγονται και καίγονται δύσκολα.

Η κατασκευή τους και μορφοποίηση τους είναι πιο δύσκολη σε σχέση με το αλουμίνιο και μπορούν να παραχθούν μόνο σε βιομηχανικές μονάδες εξοπλισμένες με τα κατάλληλα μηχανήματα.

Αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση στα PVC κουφώματα είναι ο οπλισμός με χάλυβα που διατρέχει το προφίλ τους.

Έχει παρατηρηθεί από κατασκευαστές του εξωτερικού όπως στη Βουλγαρία, Αλβανία για να μειώσουν το κόστος κατασκευής, τοποθετούν μικρότερου πάχους και ελαφρύτερο χάλυβα όπως και λεπτότερη υάλωση, γεγονός που λειτουργεί αρνητικά στον τρόπο συμπεριφοράς του υλικού στο χρόνο. Για το λόγω αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε και πάλι πιστοποιημένους κατασκευαστές με τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ UW (WINDOW)

O Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw, είναι ο αριθμός που μας δηλώνει πόσο θερμομονωτικό είναι ένα κούφωμα (παράθυρο, μπαλκονόπορτα κλπ.) . Συγκεκριμένα ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw μας δείχνει το ποσό της ενέργειας που διέρχεται από κάθε υλικό (πχ προφίλ αλουμινίου ,υαλοπίνακα κλπ.), ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα εμβαδού, ανά μονάδα διαφοράς θερμοκρασίας.

Οι τιμές του Συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων δίνονται σε w/m2K και μας δείχνει πόσα W (watt) ενέργειας απαιτούνται για κάθε m2 κουφώματος, με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου 1 °C (κελσίου). Όσο μικρότερος είναι αυτός ο αριθμός τόσο θερμομονωτικό είναι ένα κούφωμα, ενώ όσο μεγαλύτερος είναι τόσο περισσότερη ενέργεια χάνουμε από το παράθυρο.

Ο τύπος από τον οποίο προκύπτει ο συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων ( Uw ) είναι :

Όπου :

Uw ( w=window – παράθυρο) = Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uf ( f=frame – πλαίσιο) = Συντελεστής θερμοπερατότητας προφίλ (αλουμινίου , Pvc κλπ.) Ug ( g=glass -τζάμι) = Συντελεστής θερμοπερατότητας τζαμιού – υαλοπίνακα

Ψg = Συντελεστής θερμοπερατότητας από τον αποστάτη – πηχάκι του διπλού τζαμιού ( γραμμική μετάδοση) δείτε τι είναι το Ψg

Α (f,g,w) = Ορατές επιφάνειες ( προφίλ, τζαμιού )

L = Τρέχον μέτρο αποστάτη διπλού τζαμιού – ενεργειακού

Όπως προκύπτει ο Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματων Uw (Uwindow – παράθυρο) και η θερμομόνωση που αυτό παρέχει, εξαρτάται από τους συντελεστές θερμοπερατότητας των τζαμιών (Ug glass – υαλοπίνακας) , των πλαισίων (Uf frame – πλαίσιο) (πχ αλουμινίου ή Pvc) αλλά και τον Συντελεστή θερμοπερατότητας από τον αποστάτη – πηχάκι του διπλού τζαμιού ( Ψg γραμμική μετάδοση).

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δύο θέματα

· Επειδή πάντα το τζάμι (Ug) έχει καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας από το πλαίσιο (Uf), όσο μεγαλύτερη επιφάνεια

τζαμιού έχουμε, τόσο καλύτερο συντελεστή θερμοπερατότητας κουφώματος Uw (οι μπαλκονόπορτες έχουν καλύτερο Uw από τα παράθυρα).

· Η θερμοπερατότητα ενός κουφώματος εξαρτάται από την ακριβή διάσταση – μέτρα κατασκευής.

Ενεργειακά τζάμια Low-E